Pazar
Yağışlı
10°C | 15°C
Pazartesi
Kar Yağışlı
9°C | 11°C
Salı
Yağışlı
2°C | 4°C

ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

  1. ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN


1-      Armutlu İlçesi Şehiriçi Özel Otobüs çalıştırılması işi 4 ay süreli 2 adet araç çalıştırılması şeklinde 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine istinaden; aylık bedel 2 araç için 3.000.00.-(üçbin)TL + KDV olarak ihaleye çıkarılacaktır.

2-      İşin Geçici teminatı 300,00.-(üçyüz)TL olup, ihale günü saat 14.30’a kadar Belediye Tahsilat Servisine yatırılacaktır.

3-      İsteklilerin; nüfus kayıt örneğini, ikamatgah belgesini, varsa şirket belgesini, geçici teminat makbuzu ile Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

4-      Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Yazı İşlerinden temin edilebilir, ayrıca ihale şartnamesi Belediyemiz İlan Tahtasında yayımlanmıştır.


 

ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMACILIKİŞİNİN KİRAYA VERİLMESİ İHALE ŞARTNAMESİ


1       Armutlu İlçesi Şehiriçi Özel Otobüs çalıştırılması işi 4 ay süreli 2 adet araç çalıştırılması şeklinde 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine istinaden ihaleye çıkarılacaktır. 

2       İhale 17.01.2018 Çarşamba günü saat 15.00 de Belediye İhale Komisyonunca yapılacaktır.

2-       İşin Geçici teminatı 300,00.-(üçyüz)TL olup, ihale günü saat 14.30’a kadar Belediye Tahsilat Servisine yatırılacaktır.

3-      İsteklilerin; nüfus kayıt örneğini, ikametgah belgesini, varsa şirket belgesini, geçici teminat makbuzu ile Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

4-      İhaleden doğan her türlü vergi, resim ve harçlar ihaleyi alana aittir

5-      Kiracı işi ikinci şahıslara devredemez, kiraya veremez. Belediye gerek duyduğu takdirde ihaleyi tek taraflı fesh edebilir.

6-      Şehiriçi güzergahı 2 şekilde olacaktır.

6.1. Armutlu-İskele-Yılandar-Hastane

6.2. Armutlu-İskele-Tavşantepe-Hastane

         7- Taşıma saatleri günde 10 seferden az olmamak üzere yüklenici tarafından belirlenecektir.

 

       İş bu şartname 7 (yedi) maddeden oluşmuştur.  03.01.2018

 

 

                                                                                                                      Zafer AĞGÜNLÜ

                                                                                                                      Yazı İşleri Müdürü

 

 

 

 

 

     

 

 

                                                            

 

                                                                                                                         

Copyrigt © 2017 Armutlu Belediyesi