ResponsiveSlides.js · Responsive jQuery slideshow
  • ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARAÇ SATIŞI İLANI VE ŞARTNAMESİ

  • ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARAÇ SATIŞI İLANI VE ŞARTNAMESİ

  • ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARAÇ SATIŞI İLANI VE ŞARTNAMESİ

  • ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARAÇ SATIŞI İLANI VE ŞARTNAMESİ

  • ARSA SATIŞI İLANI VE ŞARTNAMESİ

Faaliyet Raporlarımız
Faaliyet raporlarımızı okumak için tıklayınız
Vefat Edenler
Vefat Edenleri Görüntülemek İçin Tıklayınız
Videolar
Armutlu Belediyesi Youtube Kanalı için tıklayınız
Facebook Sayfası
Facebook Sayfamızı Takip Etmek için tıklayınız
Ulaşım
Armutlu İçemize Ulaşım Seçenekleri için tıklayınız
Yeni Web Sitemizi Nasıl Buldunuz
Çok Güzel
10%
Güzel
4%
İçerik Yetersiz
12%
Görsellik Yetersiz
3%
Kötü
72%

Başlıksız Belge
    Resim Galerimiz
 Armutlu Kış Görüntüleri
 Armutlu Sahil Genel Görüntüler
Tüm Resim Galerilerini Görüntlemek İçin Tıklayınız  
Başlıksız Belge
    Duyurular

ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARAÇ SATIŞI İLANI VE ŞARTNAMESİ 1- Belediyemize ait, trafikten çekilmiş bulunan 2005 model TATA marka çift kabinli kamyonetin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51.maddesine istinaden pazarlık usulü ihale ile satışı yapılacaktır. 2- İşin muammen bedeli 9.000,00.-(dokuzbin)TL + KDV 3- İhale 22.06.2016 Çarşamba günü saat 15.00 de Belediye Başkanlık Odasında Belediye Encümeni huzurunda pazarlıkla yapılacaktır. 4-Geçici teminat 270,00.-(ikiyüzyetmiz)TL olup, en geç saat 14.30’a kadar Belediye Tahsilat Servisine yatırılması gerekmektedir. 5- Satış sonrası vergi, harç, devir-teslim vb. gibi tüm masraflar alıcıya aittir. 5-İhaleye katılacak olanların; ihale öncesi ikametgahını belirten nüfus kayıt örneğini, geçici teminat makbuzunu, nüfus cüzdan örneğini ibraz etmesi gerekmektedir. Duyurulur

ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARAÇ SATIŞI İLANI VE ŞARTNAMESİ 1- Belediyemize ait, trafikten çekilmiş bulunan 2005 model TATA marka çift kabinli kamyonetin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine istinaden açık artırma usulü ihale ile satışı yapılacaktır. 2- İşin muammen bedeli 9.000,00.-(dokuzbin)TL + KDV 3- İhale 25.05.2016 Çarşamba günü saat 15.00 de Belediye Başkanlık Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 4-Geçici teminat 270,00.-(ikiyüzyetmiz)TL olup, en geç saat 14.30’a kadar Belediye Tahsilat Servisine yatırılması gerekmektedir. 5- Satış sonrası vergi, harç, devir-teslim vb. gibi tüm masraflar alıcıya aittir. 5-İhaleye katılacak olanların; ihale öncesi ikametgahını belirten nüfus kayıt örneğini, geçici teminat makbuzunu, nüfus cüzdan örneğini ibraz etmesi gerekmektedir. Duyurulur

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞI İLANI VE ŞARTNAMESİ İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Toygar mevkiinde 1) Pafta 32-33 parsel 6482 sayılı 430,00 m2 büyüklüğündeki gayrimenkul KDV dahil 177.600,00.-(yüzyetmişyedibinaltıyüz)TL bedelle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık artırma usulü ihale ile satılacaktır. 2- Açık artırma usulü ihaleye 25.05.2016 Çarşamba günü saat 15.00 de Belediye Başkanlık Odasında Belediye Encümeni huzurunda başlanılacaktır. 3- İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırmaları gerekmektedir. Geçici teminat 5.330,00.-(beşbinüçyüzotuz)TL dır. Geçici teminatın saat 14.30’a kadar Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırılması gerekmektedir. 4- Arsa T.A.K.S. 0.40 ve 4(dört) kat imara sahip olup, onanlı imar planlarımız sınırları dahilindedir. 5- Arsanın imar durumu ve imar planındaki yeriyle ilgili bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. 6- İhaleye katılmak isteyenlerin aynı gün saat 15.00 de Belediye Başkanlık Odasında hazır bulunmaları gerekmektedir. 7- ihaleyi müteakip bedelin en geç 15 gün içerisinde (08.06.2016 tarihi mesai sonuna kadar) peşinen ödenmesini müteakip satış devri işlemi yapılacaktır. 8- Satıştan kaynaklanan her türlü masraf, vergi ve harçlar (tapu masrafı dahil) alıcıya aittir. (Tapu masrafı satış bedeli üzerinden hesaplanmaktadır.) 9- İhaleye katılacak olanların; nüfus kayıt örneğini, kimlik fotokopisini, ikamet kaydını, geçici teminat belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. 10- İdare; mülkiyeti Armutlu Belediyesine ait olan bahsi geçen taşınmazın satış işlemini yapmaya, ihaleden vazgeçme ve iptal etme haklarına sahiptir. 11- Bu ilan ve şartname www.armutlu.bel.tr adresinde yayımlanmış olup, Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden de ücretsiz olarak temin edilebilir.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞI İLANI VE ŞARTNAMESİ 1- İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Toygar mevkiinde Pafta 32-33 parsel 6567 sayılı 219,00 m2 büyüklüğündeki gayrimenkul 60.225,00.-(altmışbinikiyüzyirmibeş)TL bedelle, Pafta 32-33 parsel 6482 sayılı 430,00 m2 büyüklüğündeki gayrimenkul 150.500,00.-(yüzellibinbeşyüz)TL bedelle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık artırma usulü ihale ile satılacaktır. 2- Açık artırma usulü satış işlemine 6567 sayılı parsel için 11.05.2016 Çarşamba günü saat 15.00 de, 6482 sayılı parsel için 11.05.2016 Çarşamba günü saat 15.15 de Belediye Başkanlık Odasında Belediye Encümeni huzurunda başlanılacaktır. 3- İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırmaları gerekmektedir. Geçici teminat 6567 sayılı parsel için 2.000,00-(ikibin)TL, 6482 sayılı parsel için 4.550,00.-(dörbinbeşyüzelli)Tl dır. Geçici teminatların saat 14.30’a kadar Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırılması gerekmektedir. 4- Arsa T.A.K.S. 0.30, , 4(dört) kat imarına sahip olup, onanlı imar planlarımız sınırları dahilindedir. 5- Arsanın imar durumu ve imar planındaki yeriyle ilgili bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Dairesinden ücretsiz olarak temin edilebilir. 6- 6567 sayılı parselle ilgili ihaleye katılmak isteyenlerin; 11.05.2016 Çarşamba günü saat 15.00 de, 6482 sayılı parselle ilgili ihaleye katılmak isteyenlerin aynı gün saat 15.15 de Belediye Başkanlık Odasında hazır bulunmaları gerekmektedir. 7- ihaleyi müteakip bedelin en geç 15 gün içerisinde (31.05.2016 tarihi mesai sonuna kadar) KDV dahil peşinen ödenmesini müteakip satış devri işlemi yapılacaktır. 8- İhaleye katılacak olanların; nüfus kayıt örneğini, kimlik fotokopisini, ikamet kaydını, geçici teminat belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. 9- İdare; mülkiyeti Armutlu Belediyesine ait olan bahsi geçen taşınmazların satış işlemini yapmaya, ihaleden vazgeçme ve iptal etme haklarına sahiptir. 10- Bu ilan ve şartname www.armutlu.bel.tr adresinde yayımlanmış olup, Belediye Yazı İşleri Servisinden de ücretsiz olarak temin edilebilir. İlan olunur.

15.04.2016 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00 DE Belediyemiz konferans salonunda ‘’Sosyal Güvenlik Bilinci ve Genel Sağlık Sigortası’’ konulu seminer düzenlenecektir. Tüm halkımızın katılımını bekleriz.

ARMUTLU BELEDİYESİ BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI

 Copright © 2015 - Tüm Hakları Armutlu Belediyesine Aittir.  
 Tel : +90 226 531 42 05-06
 Faks : +90 226 531 08 18
 E-mail : bilgi @ armutlu.bel.tr
 Adres : Karşıyaka Mahallesi Atatürk Meydanı No:1 Armutlu/ YALOVA / Türkiye
Armutlu Ziraat Bankası IBAN NO
TR91 0001 000 932 0550 6032 5001
Psta Çeki No
228823